Търсене

АДАПТИРАНЕ КЪМ НОВАТА НОРМАЛНОСТ ИЛИ ЕФЕКТИВНИ ПРОМЕНИ

Четвъртото издание на мониторинговия доклад на Образование България 2030 – „Адаптиране към новата нормалност или ефективни промени?“ поставия въпросите:
– Какво беше постигнато в образованието през тази година?
– Какви стъпки още трябва да бъдат направени, за да се реализира визията ни за качествено образование за всички деца и младежи до 2030 г.?
– Как да продължим да работим за качествена образователна система дори и в условията на Covid-19?
Директорът на НИО д-р Анелия Андреева взе участие в подготовката на доклада и в публичната дискусия при представянето му на 27.11.2020 по темата за качеството в темата “Образователна  микросреда”.
След  публичното представяне на годишния доклад ще бъдат организирани допълнителни дискусии и срещи с представители на МОН, бизнеса, граждански организации и др.
“Образование България 2030” е сдружение с нестопанска цел в обществена полза, което обединява организации от гражданския, частния и публичния сектор за обща и дългосрочна визия за качествено образование в България до 2030 г.  Организацията участва в неформални консултации с представители на МОН, както и в работни групи, на които изпраща становища и се застъпва за направените препоръки. Повече за организацията на сайта – edu2030.bg
Споделете:
Търсене
Skip to content