Търсене

АНГАЖИРАНОСТ НА РОДИТЕЛИТЕ, ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ И ОБЩНОСТТА: ИНСТРУМЕНТ ЗА САМООЦЕНКА

Публикуваме въпросник за самооценка на училищата, разработен от Инспектората в Шотландия участието на родителите, децата и учениците и общността в училищния живот. Въпросникът обхваща две големи теми:

1. Ангажираност на родителите и общността: колко добре училищата ангажират родителите и общност в живота на училището и ученето на детето им за подобряване на резултатите за деца и младежи

2. Участие на учениците: колко добре училищата гарантират, че възгледите на децата и младите хората се чуват, уважават и приемат на сериозно, както е от централно значение за Конвенцията за правата на детето

Ангажираност на родителите, децата и общността

Споделете:
Търсене
Skip to content