Търсене

Анкета за проучване мнението на родителите за дистанционното обучение

Проучването е непрофесионално и няма претенции да изследва тенденции, а по-скоро да направи обща снимка на състоянието и да се дадат препоръки за подобряването на качеството на дистанционното преподаване, като се търси баланса между осигуряване на електронна среда за образованието и възможностите на семействата да ангажират допълнителен ресурс за подкрепа на децата.

Анкетата е анонимна и резултатите се обработват автоматизирано. Достъп до въпросите може да намерите в секция АНКЕТИ

Анкети

Споделете:
Търсене
Skip to content