Проучване на очакванията за дейността на Националния инспекторат по образованието (НИО)

 

Уважаеми колеги, Ние, инспекторите от Националния инспекторат по образованието, вярваме, че качеството на българското образование зависи от качеството на работа на всеки един педагогически специалист. Убедени сме, че инспектирането трябва да открие, анализира и направи устойчиви добрите практики. Вашето мнение ще помогне на НИО да стане гарант за качествено оценяване на резултатите от труда на всички работещи в системата на предучилищното и училищното образование.