Търсене

ПРОЕКТ на КРИТЕРИИ И ИНДИКАТОРИ за оценка на качеството на предоставеното образование в училище за уч. 2023/2024 г.

Уважаеми директори, учители и родители, Публикувам Проект на КРИТЕРИИ И ИНДИКАТОРИ за оценка на качеството на предоставеното образование в училище  с инструменти за набиране на информация

ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ИНСПЕКТИРАНЕТО

След всеки цикъл на инспектиране НИО провежда и анонимно допитване до директорите за качеството на процеса на инспектиране. За подобряване качеството на процеса на инспектиране

АНКЕТА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА МНЕНИЕТО И УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА РОДИТЕЛИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО, ОЦЕНЯВАНЕТО И ПОДКРЕПАТА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

Във връзка с изследване на мнението и удовлетвореността на родителите от обучението, оценяването и подкрепата за личностното развитие на учениците в електронна среда чрез комуникационните

Търсене
Споделете:
Skip to content