Търсене

АСОЦИАЦИЯ НА ИНСПЕКТОРАТИТЕ ПО ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОПА – SICI

SICI е асоциация на национални и регионални инспекторати по образование в Европа. Тя е основана през 1995 г. и сега  в нея членуват 37 инспектората. Целта на SICI е да подпомогне подобряването на образованието чрез подобряване на процесите на инспекция. SICI-общността се разрасна значително през последните няколко години. На тази карта можете да видите от кои страни идват нашите членове
SICI members map – SICI (sici-inspectorates.eu)

Споделете:
Търсене
Skip to content