Търсене

ВАЖНО ЗА ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩА С ПРЕДСТОЯЩО ИНСПЕКТИРАНЕ

vnimanieУважаеми директори на училища,

Във връзка с получената в НИО информация за предлагани обучения за подготовка на Вашето училище за инспектиране Ви уведомявам за следното:

  1. Цялата информация за протичане процеса на инспектиране, процедури, инструменти, скала за оценяване и т.п. е публична,  намира се на сайта на НИО, рубрика “Инспектиране” напълно свободно и безплатно. До директорите на училища, на които предстои инспектиране се изпраща допълнителна подробна информация за подготовката и протичането на инспекцията. Информацията се актуализира преди всеки цикъл на инспектиране.
  2. Тригодишният опит от инспектиране и проведените над 300 оценки на качеството от НИО показват, че подготвените “за инспекцията” документи на училището от консултанти или обучители не се оценяват високо от инспекторите, тъй като те са съставени  “по модел” и не отразяват спецификата на училището. Инструментите за инспектиране са прецизно изготвени и дават обективна и достоверна информация за процеса на изготвяне на училищните документи.
  3. Външните инспектори, които са участвали в изготвянето на програмите за обучение, или участват в обученията за инспектиране, се намират в явен конфликт на интереси с НИО, за което ще им бъде търсена отговорност по закон.
Споделете:
Търсене
Skip to content