Търсене

ВЛИЯНИЕТО НА ИНСПЕКЦИЯТА ВЪРХУ РАВНИЯ ДОСТЪП И ВИСОКИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ

На 22 март 2022 г. в Глазгоу, Шотландия се проведе Семинар на Асоциацията на инспекторатите по образованието (SICI).

Справедливостта в образованието и стремежът към високи постижения са в центъра на Шотландската образователна система и силен фокус за Шотландското правителство. Националната рамка за подобряване на качеството изисква да има ясна визия за шотландското образование, което да предоставя:

• отлични постижения чрез повишаване на резултатите: гарантиране, че всяко дете постига най-високите стандарти в областта на грамотността и математиката, определени в учебната програма за нива на високи постижения, и правилния набор от умения, квалификации и постижения, за да му позволи да успее; и

• постигане на справедливост: гарантиране на еднаква възможност на всяко дете да успее, с особен акцент върху преодоляването на пропастта в постиженията, свързана с бедността

С участието на инспектори от Кралския инспекторат OFSTED бяха обсъдени и споделени практиките на шотландския модел на инспекция да поддържа стремежа качеството на всички области на образователната система в Шотландия да се подобри, като се обърне специално внимание на равния достъп и отличните постижения.

Споделете:
Търсене
Skip to content