Търсене

ВТОРИ ЕТАП НА САМООЦЕНКА ПО ПРИЛАГАНЕТО НА МОДЕЛА CAF В НИО

Националният инспекторат по образованието провежда втори цикъл по самооценяване и предприемане на мерки за подобрение в организационната култура и управлението на организацията. След първата самооценка по CAF, проведена от работна група и извършената независима външна експертна оценка, Националният  инспекторат по образованието получава етикета „Ефективен CAF потребител“.

На 20 декември се проведе работна среща на служителите от Националния  инспекторат по образованието, на която се представи изготвения от работната група Доклад от самооценката по прилагането на модела CAF за периода 2020 – 2023 година.Работна среща за представяне на доклада за самооценка 2023

Споделете:
Търсене
Skip to content