Търсене

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО за учебната 2023/2024 година (м. септември 2023 – м. септември 2024 г.)

В изпълнение на чл. 6, ал. 3, т.1  и чл. 22 от ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ФУНКЦИИТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО

публикувам Годишен план на НИО 2023-2024 учебна година  

Списък на училищата, подлежащи на повторно инспектиране съгласно чл. 14, ал.1, т. 3 и 4 от НАРЕДБА № 18 от 9 септември 2021 г. за инспектирането на детските градини и училищата

Приложение 1-незадоволителна оценка

Приложение 2 -задоволителна оценка

Съгласно методиката на подбор след анализ на риска за качеството на образованието, предоставено от училище, в плана за инспектиране се включват и

76 ОУ “Уилям Сороян”, София-град, Код по НЕИСПУО 2204076

Професионална гимназия по транспорт и енергетика “Хенри Форд”, София-град, Код по НЕИСПУО 2206409

 

Споделете:
Търсене
Skip to content