Търсене

ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ГЕНЕРАЛНА АСАМБЛЕЯ НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ИНСПЕКТОРАТИТЕ (SICI)

Директорът на Националния инспекторат д-р Анелия Андреева и ръководният екип на НИО взеха участие в двадесет и третата Генерална асамблея на Международната конференция на инспекторатите (SICI),  която се проведе в Белград, Сърбия. от 14 до 17 ноември 2018 г.

SICI е асоциация на инспекторатите по образование в Европа, в която членуват 37 инспектората. Целта на организацията е оказването на подкрепа при повишаване качеството на образованието чрез усъвършенстване на процеса на инспектиране. От 11.09.2018 г. д-р Андреева, директор на НИО  е определена  за постоянен представител и национален координатор в Международната конференция на инспекторатите  за Р. България.

Форумът на SICI прие отчета за направеното през 2018 г. по темата за ролята на инспектирането, проведоха се срещи на регионалните групи и годишната среща на националните координатори, на които НИО се представи като новосформирана администрация към Министерски съвет.

Асамблеята планира дейностите за 2019 г. под мотото „Иновативни практики в инспектирането“. Тази тема ще бъде във фокуса на конференцията на SICI през март 2019 г., на която България ще бъде домакин.

Споделете:
Търсене
Skip to content