Търсене

ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТАТА ГЕНЕРАЛНА АСАМБЛЕЯ НА ПОСТОЯННАТА МЕЖДУНАРОДНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ИНСПЕКТОРАТИТЕ (SICI)

На 14 и 15 ноември 2019 г. в гр. Лондон, Обединено кралство се проведе  двадесет и четвъртата Генерална Асамблея на Постоянната международната конференция на инспекторатите (SICI), в която взе участие Националният координатор за България, директорът на Националния инспекторат по образованието д-р Анелия Андреева.

На форума се прие отчет за напредъка по изпълнението на стратегическия план на SICI за направеното през 2019 г. Регионалните работни групи обсъдиха и предложиха актуализация на целите и мерките за изпълнението им към последната година от плана за реализация на Стратегията – 2020 г. Общото събрание утвърди план-график за работата на Постоянната международна конференция през 2020 г.  Асамблеята включваше финансов и тематичен отчет за работата на конференцията през 2019 г. по темата: Иновативни инспекционни практики, направено от президента на Изпълнителното бюро на SICI  г-жа Шантал Мане. Специален акцент беше представянето на добра практика за едновременно въвеждане и оценяване на иновациите в инспектирането от Daniel Muijs,  инспектор на Английски кралски инспекторат  (Ofsted). Експертът по развойна дейност на Конференцията г-н Ерик де Боу представи резултатите от съвместната проектна дейност на инспекторатите:

  • Проект по Програма Еразъм+, дейност К2 “Better Inspection for Better Social Inclusion Strategic – Partnership for school education”, с координатор инспекторатът на Фландрия, партньори инспекторатите на Уелс, Испания, Кипър, Естония, Франция
  • Проект „Професионална комуникация“ с координатор инспекторатът на Нидерландия и партньори инспекторатът на Шотландия, Националната агенция за училищно оценяване – Литва и Министерството на образованието и науката – Естония.
  • Проект „Подкрепа на структурните реформи“ с координатор инспекторатът на Малта и партньори Шотландия и Белгия.

Членовете на Конференцията приеха след обсъждане темата за 2020 г: „Вътрешно осигуряване на качеството на инспекторатите“. Ръководителите на инспекторатите, които са организатори на планираните  работни срещи през 2020 г. представиха темите, ключовите говорители, датите и местата на срещите: м. март в гр. Утрехт, Нидерландия, м. май гр. Прага, Чешка Република, м. септември, гр. Хелзинки, Финландия и м. ноември, гр. Париж, Франция.

На Годишната среща на националните координатори, проведена в рамките на Асамблеята, беше представен отчетът за дейността на Националните координатори, актуализираните профили на Националния инспекторат по образованието -България и Националния инспекторат на Уелс,  текущите проекти на инспекторатите, плановете за следващата година и възможностите за партньорски проекти. Представена беше и актуализираната електронна страница на SICI  – http://www.sici-inspectorates.eu/.

Споделете:
Търсене
Skip to content