Търсене

ДОБРА ПРАКТИКА ОБЛАСТ “ИНСТИТУЦИОНАЛНА СРЕДА” ЧАСТНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ДИГИТАЛНИ НАУКИ „СОФТУНИ СВЕТЛИНА”, ГРАД СОФИЯ

ТЕМА: МОДЕРНА, ФУНКЦИОНАЛНА, ЕРГОНОМИЧНА И ПОДКРЕПЯЩА СРЕДА ЗА КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ

Образователният процес в ЧПГДН „СофтУни Светлина” се реализира в две съвременни и модерно оборудвани бази – учебна база в квартал „Дружба 1” и учебна база в ж.к. „Младост”. База „Дружба”  е спечелила награда за сграда на годината в сектор “Обучение и образование”. Осигурени са абонаменти за използване на дигитално съдържание чрез платформи и web базирани приложения: G-Suite – Google Classroom, Arduino, Adobe creative cloud – photoshopq Premier  pro, In Desing, adobe ex di – UX, UI, Khan Academy, Visual studio, SoftUni Judge system, Java, Canva, Maya,  Microsoft SQL server, Discord  и други. Много са партньорите на училището, които осигуряват обучение в реална работна среда на учениците. В училището са създадени оптимални условия за взаимодействие между педагогическите специалисти и родителите. Във всяка класна стая работното място на учителя е снабдено с компютър, мултимедиен проектор, налични са бели дъски. Гимназията е изцяло обезпечена с модерни и съвременни технически устройства и средства от най–висок технологичен клас и параметри. Всички педагогически специалисти, административни служители и мениджърският екип разполагат с електронни преносими компютърни устройства и технически периферни устройства. За целите на образователния процес в учебна база „Дружба” и учебна база „Младост” са осигурени 18 и 9 зали, оборудвани с преносими електронни компютърни устройства, smart дъска, мултимедия, бяла дъска, скенер за директно проектиране на документи, озвучителна система, модерна шумоизолация на помещенията и камери, даващи възможност за live streaming по време на обучение.  В условията на създадената позитивна среда в училище, множеството успешни партньорства с бизнеса и чрез прилагането на холистичния подход към учениците, училищният екип на ЧПГДН изгражда личности, които притежават необходимите знания и практически умения по съответната специалност, имат формирани предприемачески умения и владеят английски език на високо ниво, което ги прави мислещи, самостоятелни, отговорни и конкурентноспособни.

Споделената практика виж на ЧПГДН СофтУни Светлина, гр. София-ИНСТИТУЦИОНАЛНА СРЕДА

Споделете:
Търсене
Skip to content