Търсене

ДОБРИ ПРАКТИКИ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

ДГ  “ДЕТЕЛИНА”  гр. ПОМОРИЕ

„Заедно можем повече“

Децата са такова огледало, в което се отразяват методите и похватите на възпитание, чрез което се осъществява онази обратна връзка, която служи за регулатор на човешките взаимоотношения. Децата са живота на семейството, надеждата на нацията. Всяко дете е уникално, има свои специфични потребности, неповторим субективен  опит от общуване със семейството. Само така детето може да расте здраво и обичано и да постига успеха в своето развитие. Семейството е основен фактор за развитие на личността притежаващ голям възпитателен потенциал. Семейството е първата социална среда, в която попада детето. Независимо от промените във времето семейството винаги ще бъде за детето училище за чувства и поведение.

Съществен факт е и разбирането на родителите, че те не могат да заменят възпитателните и образователните възможности на детската градина. За насърчаване на адекватна стратегия на взаимодействие на родители и деца и за да се прецени от всички възможността на проблема за връзката между семейството и детската градина е важно родителите да знаят, че в отношенията си към детето трябва да проявяват качества като такт, доверие, стимул, зачитане  и подкрепа на детето. За да не прекъсваме връзката с деца и родители, въпреки, че дистанционното обучение не е въведено  за детските градини и съобразно настоящото извънредно положение, решихме да приложим активно възможностите за интерактивното общуване в групи.

Всеки ден  родителите  от първа група получават по едно предизвикателство съобразено с възрастовите особености на децата.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО 1: Всеки  ден  си казваме “Здравей“ със снимков материал – макар и виртуално ние виждаме нашите деца.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО 2: „Да танцуваме заедно“ – онлайн танци.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО 3 „Хайде на театър“ – куклен театър пред камерата.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО 4  „Ден на шегата“ – смешен костюм.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО 5 „ Ден на детската книга“ – илюстрация на приказка.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО 6 „Великден“ – най-нестандартното яйце.

    „Добро сътрудничество“ 

(първи стъпки в условия на изолация)

Детска градина „Детелина“  започна  своето  сътрудничество по проект „Еразъм“ със страните участнички и след обявеното във всички страни извънредно положение, стопира и планираната дейност.

За да не спира кореспонденцията решихме да  получаваме  снимки и видеоклипове от родители какво правят с децата в различните държави участнички – Естония, Италия, Кипър, Латвия, Кроатия.

За целта направихме  фотоконкурс. Родителите или децата правят прекрасни, красиви, забавни, странни снимки на природата (ако е разрешено да се посещава) или в домашни условия. Ще ги изпращаме на нашия координатор –Естония  и  журито (всички  работници от детската градина) ще избере репортажите в различни категории, които се извличат от областите и в зависимост от учебна програма (като: най-музикален; най- богата реч; най-артистичен; най-математически; най-подвижен … ). Ще  има фотоизложба и споделяне на добри практики между страните.

Това би било начало на нашия проект „Еразъм“. В хода на това бихме подобрили сътрудничеството помежду си, с родителите  и децата.

„Празнуваме заедно – зодиак“

Идеята на учителите от ДГ „Детелина“ е  да се разнообрази ежедневието на децата  и да  предоставим интериор различен от всекидневния в градината. Основната цел беше създаване на подходяща атмосфера, насочена към провокиране и стимулиране на емоционалната интелигентност на децата.

Създадени бяха дейности за прилагане идеите на предучилищното образование за постигане на качествени резултати чрез различни форми на игри, развлечения ,които бяха включени като допълнителна дейност на детската градина.

Организираните развлечения са възможност за децата по непринуден начин да разширят познанията си , да активизират въображението и мисленето си , да възприемат модели на поведение, да усвоят артистичните си , естетични умения и талант забавлявайки се. Създадохме ателиета.

Целта ни беше:

1.Да разкрием творчеството на учителя чрез неговите творчески умения.

2.Да разкрием желанието, таланта и творческите способности на всички деца.

Главна форма за осъществяване на дейността е „Зодиак“ – празник на рождениците в цялата детска градина родени през месеца. Реализиране на целия този замисъл се осъществява чрез отделни ателиета:

  1. Ателие „Сръчни ръчички“- изготвя подаръци на рождениците
  2. Ателие „Естетика“-украса на залата ,подрежда естетически масите за сервирането на торта
  3. Ателие „Театрализирани игри“- емоционална и артистична подготовка на децата за поздрав към рождениците.
  4. Ателие „Танци“ – децата се запознават с различни видове танци /фолклорни и съвременни/
  5. Ателие „Малки художници“- изработване на поздравителни картички

Във всички ателиета участват деца и педагози от цялата детска градина. Всеки месец се организира празник на рождениците, като се обединяват всички ателиета за участие в празника.

Сега в условие на виртуална споделеност децата помнят рождените дни на приятелите си и в домашни условия пресъздават ателиета.

Споделете:
Търсене
Skip to content