Търсене

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОЦЕНКИ И НАСОКИ ЗА ПОДОБРЕНИЕ ПО ОБЛАСТИ НА ИНСПЕКТИРАНЕ от извършените инспекции през 2022/2023 учебна година

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОЦЕНКИ И НАСОКИ ЗА ПОДОБРЕНИЕ ПО ОБЛАСТИ НА ИНСПЕКТИРАНЕ

Analysis of the quality of education provided by schools and kindergartensinspected during the 2020/2021 academic year

Educational Process Area

HANDBOOK FOR INSPECTIONS

Mechanism  for informing the Regional Departments of Education about the results of the inspections carried out by the National Inspectorate of Education

АНАЛИЗ НА ОСИГУРЕНОТО КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО ОТ ПРОВЕДЕНА ИНСПЕКЦИЯ В УЧИЛИЩА, ПОЛУЧИЛИ СЛАБИ ОЦЕНКИ НА ДЪРЖАВНИЯ ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ПРЕЗ 2023 ГОДИНА

АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ПРЕДОСТАВЯНО ОТ УЧИЛИЩАТА (2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА)

ХАРАКТЕРИСТИКА НА КАЧЕСТВОТО, ПРЕДОСТАВЕНО ОТ ИНСПЕКТИРАНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Обобщена информация за оценки и насоки за подобрение по области на инспектиране от извършените инспекции през 2020/2021 учебна година

Резултати от инспекции на училища, предоставящи професионално образование и обучение, проведени в периода октомври-декември 2020 г.

Обобщена информация за оценките и насоките по области за инспектиране от извършените инспекции в периода м. октомври – м. декември 2020

Анализ на взаимовръзката между факторите на външната среда и качеството на образованието в инспектираните детски градини и училища в административно-териториална област София-област

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АПРОБИРАНЕ НА ИНСПЕКЦИОННИ ДЕЙНОСТИ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ИНСПЕКТИРАНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА учебна 2019/2020 г.

Насоки за подобрение от пилотното инспектиране в гр. София

Отчетени постижения от пилотно инспектиране в гр. София

Доклад – Резултати от пилотно инспектиране м.май-м.юни 2019 г.

Доклад – Резултати от пилотно инспектиране м.март 2019 г.

Доклад за изпълнение на Стратегията за развитие на Националния инспекторат по образование за периода 2018-2019 година

АНАЛИЗ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ИНСПЕКТИРАНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА учебна 2018/2019 г.

Доклад – Резултати от пилотно инспектиране на училища в София-град 2018-2019 г.

Търсене
Споделете:
Skip to content