Търсене

ДОБРА ПРАКТИКА ОБЛАСТ „УПРАВЛЕНИЕ“

ТЕМА: УСПЕШНА УПРАВЛЕНСКА СТРАТЕГИЯ

ПЪРВО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ“, ГРАД СОФИЯ

Иновативният и екипен дух на педагогическите специалисти в 1. СУ „Пенчо П. Славейков“, гр. София, активното включване на родителите в цялостната дейност на институцията и създадените условия за постигането на ключови компетентности у учениците са успешна управленска стратегия за постигане на качество на предоставяното от училището образование. Повече виж СУ П.П.Славейков-управление

Споделете:
Търсене
Skip to content