Търсене

ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ В ОЦЕНЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

  Асоциацията на национални и регионални инспекторати по образование в Европа (SICI)  е основана през 1995 г. и в момента в нея членуват 38 инспектората SICI members map – SICI (sici-inspectorates.eu).  Националният инспекторат по образованието е член на организацията от своето създаване -2018 година и участва активно в международния дебат относно оценката и подобряването на качеството в образованието. Целта на SICI е да подкрепи подобряването на образованието чрез подобряване на инспекционните процеси.

Инспекторатите по образование в различните страни-членки имат разнообразна структура и численост и различно ниво на независимост. Основните различия са в наличието или отсъствието на регионални звена, което се отразява и на числеността. почти по равно се разпределят инспекторати в състава на съответното министерство на образованието и инспекторати като независими структури-към парламент, към правителство (МС) или друго. (Приложение 1) кратък списък на инспекторатите по образование .

Въпреки различията в структурата, числеността и обема инспектирани институции основната задача на инспекторатите по образование е да подпомагат подобряването на качеството чрез неговото наблюдение и оценка. Основни характеристики на инспекторатите по образование от европейските държави, заели първите места по резултатите на учениците от PISA 2018, са представени в сравнителната таблица (Приложение 2) сравнителна таблица.

 

Споделете:
Търсене
Skip to content