Търсене

ЕФЕКТИВНИ МОДЕЛИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Цв. Цветански разяснява правилата на Ролевата игра

Център за образователни инициативи работи активно за качествената промяна и осъвременяване на българската образователна среда, за достъпна от всяка точка работа в електронни платформи за управление на учебния процес,за обучения, базирани на конструктивиския педагогически модел. Представителите на Център за образователни инициативи запознаха инспекторите от Националния инпекторат по образованието с текущото състояние на проекти по програма Еразъм +. LIFETWO (https://www.lifetwo.eu/) и TAKE IT SERIOUS (https://ctll.e-ce.uth.gr/index.php/tis/?fbclid=IwAR1TUCUhWia5T3nytifWUpE…). На срещата бяха представени и  приключилите и предстоящите дейности от проекта Digitools (https://digitoolsproject.eu/)

Споделете:
Търсене
Skip to content