Търсене

ЗАВЪРШИ ПЪРВА ФАЗА ОТ ОБУЧЕНИЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ВЪНШЕН ИНСПЕКТОР, 16-21 ЮЛИ 2021 Г.

В периода 16 – 20 юли 2021 г. в гр. София бе проведено обучение за външен инспектор. В обучението участваха 125 кандидати, от одобрените 145. Успешно приключиха първа фаза от обучението си 121 кандидати. (списък)

В проведената анкета за получаване на обратна връзка от обучението, проведено от инспекторите от Националния инспекторат по образованието, са се включили 122 респонденти или 97%.  Ефективността на предварителното планиране и постигнатите резултати в съответствие с очакванията на обучаемите и съответствието на учебната програма с целите на обучението потвърждават  96% от отговорилите. Обучаемите считат, че обучението е било с практическа насоченост на 100%, проведено на достъпно ниво и ефективно, имали са възможност активно да се включват в процеса, а предоставената информация ще им бъде полезна в бъдещата им работа.

Споделете:
Търсене
Skip to content