Търсене

ЗАДАЧАТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСПЕКТОРАТ Е ДА ДАВА ЕЖЕГОДЕН ОТГОВОР НА ВЪПРОСА”ЗАЩО”

След поредните нелицеприятни резултати от националните външни оценявания (НВО) и държавните зрелостни изпити (ДЗИ), обществото ни за сетен път си задава въпроса: “Къде грешим?”

Децата ли не учат, учителите ли не могат да ги научат, учебните програми ли са сгрешени, учебниците ли са неразбираеми, училището ли организира зле образователния процес, къде е ролята на родителите… И в търсене на отговори всяка година отбелязваме липсата на задълбочени проучвания, които да ни ориентират и като общество, и като учители, и като ръководители в образователната система какво трябва да предприемем, за да променим състоянието към по-добро.

Националният инспекторат по образованието, създаден през 2018 г. като специализирана структура към Министерски съвет е  предназначен  да търси отговори на тези въпроси, извършвайки независима експертна оценка на качеството на образование, предоставено от училища и детски градини за учебната година. Като използват богатия си инструментариум от оценъчни карти, въпросници и анкети, по публични критерии, индикатори и показатели, екипи от инспектори-държавни служители в НИО и външни инспектори – действащи педагогически специалисти от училища и детски градини правят задълбочено проучване на процесите на обучение и управление в училищата, като дават насоки и конкретни препоръки към всяко училище.

В разговор по Националното радио директорът на Националния инспекторат по образованието (НИО)  д-р Анелия Андреева коментира работата на НИО, неговото място в системата, изпълнението на задачата за задълбочено проучване на процесите и резултатите в училище, както и приноса му към прозрачност, за подобряване на процесите на управление и повишаване на качеството.

Може да чуете цялото интервю тук: Анелия Андреева: Необходимо е осъвременяване на подготовката на учителите – От деня (bnr.bg)

 

Споделете:
Търсене
Skip to content