Търсене

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ REACT

Националният инспекторат по образованието участва в заключителна конференция  по проект REACT, Agreement. 621522-EEP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN, програма Еразъм+ ( Пътища на реципрочен майевтичен подход, подобряващи критичното мислене). Срещата се проведе в периода 28-29 май 2024 г. и  бе организирана  от водещата организация по проекта –  фондация „Вила Монтеска“ в партньорство с консорциума, изпълняващ проекта. Българският партньор в него е Сдружение „Център за образователни инициативи“.

Опитът на REACT на международно ниво бе представен от национални групи  с ученици и учители от различни държави, градове и училища от Италия, България, Испания, Гърция, Германия. Българските участници бяха учители и ученици от две общински училища в гр. Перник  – Десето основно училище „Алеко Константинов“ и ГПЧЕ „Симеон Радев“.

Националните групи илюстрираха своето обучение, насочено към активното включване на всички участници в образователния процес и въздействията, които постигат в местните общности/в местната среда. Българските участници представиха силата на промяна на нагласи и навици от ранна детска възраст за формиране на умения за екологичен начин на живот (ЕРАЗЪМ + и ЕКОУЧИЛИЩЕ), а учениците от гимназиален етап – превъплъщаване в роли на литературни герои, споделяне на преживявания и чувства като по този начин  развиват критично мислене.

Всички участници се включиха в рефлексия на тема „Да постигнем мир“.

 

В заключение бе акцентирано върху силата на проекта „Монтесьори“ и майевтичния подход,  които чрез дейностите си променят общности и това става чрез образованието в училище. Един от резултатите е свързването на хората на база ценности, формулиране на визия, които могат да доведат до промяна на общността. Предимството на този подход е, че намира решенията на място, създава взаимна подкрепа и предлага най-добри условия за израстване и развитие на децата. Критичното мислене на всички нива и сред всички участници в процеса – ученици, учители, родители, ръководители на образователните институции е гаранция за силната подкрепа в личностното израстване на детето и младия човек.

Потвърдено бе, че проектът Монтесьори не бива да е проект за отделни училища, а да бъде процес, наред с майевтичният подход и се прилагат принципно в  образователните институции.

Споделете:
Търсене
Skip to content