Търсене

ЗАКЛЮЧИТЕЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ № 2020-1-BG-KA104-078627, ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

logo

 

 

 

 

На 31 май 2022 г. в София се проведе заключителното събитие по проект № 2020-1-BG-KA104-078627 „Качествена подготовка и позитивно взаимодействие в процеса на инспектиране“ („Quality Training and Positive interaction in the Inspection Process“) по програма Еразъм +, ключова дейност 1 „Образование за възрастни“, с цел отчитане на реализираните дейности и мобилности и разпространение на добрите практики и опит. Проектът бе изпълняван в периода 1 юни 2020 година – 31 май 2022 година в партньорство с Министерство на образованието и проучванията, Естония, Нидерландски инспекторат по образованието и обучителната организация Еprojectconsult – Istituto Europeo di Formazione e Ricerca, Италия.

Освен екипът на Националния инспекторат по образованието, на събитието присъстваха г-жа Полина Фетфова – началник на отдел „Квалификация“ в Министерството на образованието и науката, г-жа Радостина Тонева, г-жа Лена Парова, г-жа Валентина Стоева, г-жа Димитричка Пенева, г-жа Веселка Тепевичарова, г-жа Ваня Янева – външни инспектори  и ръководители на инспектиращи екипи.

Встъпителните думи на д-р Анелия Андреева, директор на Националния инспекторат по образованието насочиха вниманието на присъстващите към тенденциите и промените в управлението на качеството на образование и значимостта на обмяната на опит и практики за усъвършенстването му. Европейското измерение на инспектирането е част от Европейския план за развитие на НИО и една от основните дейности в Стратегията за развитие на НИО.

 

Споделете:
Търсене
Skip to content