Търсене

Г О Д И Ш Е Н Д О К Л А Д ЗА 2023 г.

Стратегическата цел на Националния инспекторат по образованието за повишаване качеството на човешкия капитал, чрез формирането на високо образовани, иновативни и активни личности, способни да се

ОЦЕНКАТА НА КАЧЕСТВОТО НА ФОКУС

На среща с Министъра на образованието и науката проф. Галин Цоков и началника на кабинета Наталия Михалевска директорът на Националния инспекторат по образование д-р Анелия

РАЗВИТИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ МОДЕЛ ЗА КАЧЕСТВО CAF

Непрекъснато организационно развитие на Националния инспекторат по образованието чрез Европейския модел за качество CAF След извършена самооценка в съответствие с „Обща рамка за оценка CAF“

ГОДИШЕН ДОКЛАД НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НИО – 2022 г.

За повишаването на качеството на човешкия капитал, чрез формирането на високо образовани, иновативни и активни личности, способни да се реализират успешно като професионалисти и граждани

ЧЕТВЪРТИ НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ПО ГЛОБАЛНАТА ИНИЦИАТИВА „ПАРТНЬОРСТВО ЗА ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ“

Директорът на Националния инспекторат по образованието д-р Анелия Андреева участва в първото заседание на Съвета по координация за изпълнението на Четвъртия национален план по глобалната

Търсене
Споделете:
Skip to content