Търсене

Директор на НИО: д-р Анелия Андреева

Директор на НИО: д-р Анелия Андреева
Образование:
магистър руска филология, доктор по етнопсихология  СУ „Св. Климент Охридски”, специализации и квалификации по управление на образованието, оценка на изпълнението, квалификация  на педагогически специалисти
Професионален опит:
учител в 35 училище, София -14 г.
директор на 35 СЕУ,  София – 8 г.
директор на 20 ИОУ,София – 2  г.
директор на Националния институт за обучение на директори НИОД (НИОКСО) – 8 г

Национален координатор в международната Асоциация на инспекторатите по образованието SICI

Национален експерт в Европейска мрежа на националните съветници по образованието (Education Policy Advisors Network)  към Съвета на Европа

Чужди езици: руски, немски, английски;

 

chalevaГлавен секретар на НИО: Мима Чалева

Образование:

  1.  магистър по геодезия, фотограметрия и картография – ВИАС
  2. магистър по публична администрация – СУ „Св. Климент Охридски”,
  3. магистър по право.- ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”:
  4. специализации и квалификации свързани с управление на администрацията

 

Професионален опит:

Експерт в Централен кадастър -9 г.

Експерт в МЗХ -6 г.

Началник отдел в Агенция по геодезия, картография и кадастър -1 г.

Главен секретар в Агенция по геодезия, картография и кадастър -8 г.

директор на дирекция НЯСС при ДАМТН – 1  г.

Чужди езици: ползва руски и английски;

ivan-ivanov

Директор на дирекция “Административно осигуряване”: Иван Иванов

Образование:

  1. Магистър по „Топлотехника“ – ТУ – гр. София;
  2. Магистър по „Надзор и експлоатация на хидротехнически съоръжения“ – ВТУ „Т. Каблешков“ – гр. София;
  3. Магистър по „Публична администрация“ – СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. София.

Професионален опит:

Инспектор в отдел „Контролно-методичен“( О КМ) на Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ (ГД ИДТН) при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) – 4 г.;

Началник на О КМ в ГД ИДТН при ДАМТН – 2 г. и 4 м.;

Държавен експерт в отдел „Информационно аналитичен“ (О ИА) на Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ (ГД НЯСС) при ДАМТН – 1 г.;

Началник на О ИА в ГД НЯСС при ДАМТН – 4 м.

Чужди езици: английски;

8Директор на дирекция „Инспектиране”: Стела Мицова

Образование: немска филология;

Професионален опит:

директор на Езикова гимназия „Д-р Петър Берон“, гр. Кюстендил

началник на отдел в дирекция „Формиране, анализ и оценка на политиките“, МОН

началник на РИО – Кюстендил

държавен експерт в дирекция „Квалификация и кариерно развитие“, МОН

Чужди езици: немски, английски, руски;

Търсене
Споделете:
Skip to content