Директор на НИО: д-р Анелия Андреева
Образование:
магистър руска филология, доктор по етнопсихология  СУ „Св. Климент Охридски”, специализации и квалификации по управление на образованието, оценка на изпълнението, квалификация  на педагогически специалисти
Професионален опит:
учител в 35 училище, София -14 г.
директор на 35 СЕУ,  София – 8 г.
директор на 20 ИОУ,София – 2  г.
директор на Националния институт за обучение на директори НИОД (НИОКСО) – 8 г

Национален координатор в международната Асоциация на инспекторатите по образованието SICI

Национален експерт в Европейска мрежа на националните съветници по образованието (Education Policy Advisors Network)  към Съвета на Европа

Чужди езици: руски, немски, английски

chaleva

Главен секретар на НИО: Мима Чалева

Образование:

  1.  магистър по геодезия, фотограметрия и картография – ВИАС
  2. магистър по публична администрация – СУ „Св. Климент Охридски”,
  3. магистър по право.- ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”:
  4. специализации и квалификации свързани с управление на администрацията

 

Професионален опит:

Експерт в Централен кадастър -9 г.

Експерт в МЗХ -6 г.

Началник отдел в Агенция по геодезия, картография и кадастър -1 г.

Главен секретар в Агенция по геодезия, картография и кадастър -8 г.

директор на дирекция НЯСС при ДАМТН – 1  г.

 

Чужди езици: ползва руски и английски

ivan-ivanov

Директор на дирекция “Административно осигуряване”: Иван Иванов

Образование:

  1. Магистър по „Топлотехника“ – ТУ – гр. София;
  2. Магистър по „Надзор и експлоатация на хидротехнически съоръжения“ – ВТУ „Т. Каблешков“ – гр. София;
  3. Магистър по „Публична администрация“ – СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. София.

Професионален опит:

Инспектор в отдел „Контролно-методичен“( О КМ) на Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ (ГД ИДТН) при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) – 4 г.;

Началник на О КМ в ГД ИДТН при ДАМТН – 2 г. и 4 м.;

Държавен експерт в отдел „Информационно аналитичен“ (О ИА) на Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ (ГД НЯСС) при ДАМТН – 1 г.;

Началник на О ИА в ГД НЯСС при ДАМТН – 4 м.

Чужди езици: английски.

 

8

Директор на дирекция „Инспектиране”: Стела Мицова

Образование: немска филология

Професионален опит:

директор на Езикова гимназия „Д-р Петър Берон“, гр. Кюстендил

началник на отдел в дирекция „Формиране, анализ и оценка на политиките“, МОН

началник на РИО – Кюстендил

държавен експерт в дирекция „Квалификация и кариерно развитие“, МОН

Чужди езици: немски, английски, руски

Споделете:
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status