Директор: д-р Анелия Андреева
Образование:
магистър руска филология, доктор по етнопсихология  СУ „Св. Климент Охридски”, специализации и квалификации по управление на образованието, оценка на изпълнението, квалификация  на педагогически специалисти
Професионален опит:
учител в 35 училище, София -14 г.
директор на 35 СЕУ,  София – 8 г.
директор на 20 ИОУ,София – 2  г.
директор на Националния институт за обучение на директори НИОД (НИОКСО) – 8 г
Чужди езици: руски, немски, английски

Гл. секретар: Иван Муцевски
Директор дирекция Административно обслужване: Красин Мешев
Директор дирекция „Инспектиране”: Стела Мицова