Администрацията на НИО е обща и специализирана. 

Дирекциите се ръководят от директори, които се назначават от директора на НИО по реда на Закона за държавния служител.

Общата администрация е организирана в дирекция “Административно осигуряване” (АО), която  подпомага осъществяването на правомощията на директора като ръководител на НИО, създава условия за осъществяване на дейността на специализираната администрация и извършва техническите дейности по административното обслужване.

Специализираната администрация е организирана в дирекция “Инспектиране”, която участва в организирането и провеждането на обучението на  външните инспектори, в планирането, организирането и осъществяването на инспектиране, формира оценка за силните страни в дейността на детските градини и училищата и определя насоките за подобряване.

Стела Мицова – директор на дирекция „Инспектиране” 

Гинка Ефтимова – държавен инспектор в дирекция „Инспектиране”  

Румяна Томова – държавен инспектор в дирекция „Инспектиране” 

Ваня Янева – главен инспектор в дирекция „Инспектиране” 

Моника Николова – главен инспектор в дирекция „Инспектиране” 

Надежда Николчева – главен инспектор в дирекция „Инспектиране” 

Румяна Белчева – главен инспектор в дирекция „Инспектиране” 

Румяна Гьорева – главен инспектор в дирекция „Инспектиране” 

Златина Радушева – главен инспектор в дирекция „Инспектиране” 

Катя Илиева – главен инспектор в дирекция „Инспектиране” 

Николая Найденова – старши инспектор в дирекция „Инспектиране” 

Катя Кръстева – старши инспектор в дирекция „Инспектиране” 

Споделете:
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status