Търсене

УЧИЛИЩНАТА ПРОГРАМА – ПЪТ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ВИСОКО КАЧЕСТВО

Предприемането на последователни действия, в зависимост от наблюдавани дефицити е възможен вариант за въвеждане на иновации чрез изграждане на училищна програма.

Очакванията са, че след реализирането на плана за развитие, ефективността на образователната институция ще се повиши още повече, ще бъдат предоставени условия за творчество и личностна изява на ученици и учители, ще се повиши имиджа на училището сред общността, по-ефективно ще се рекламират предлаганите образователни услуги, ще се привлекат нови ученици, учителите ще получат признание за труда си и ще се спомогне за повишаване мотивацията и самочувствието на учителите и на престижа на учителската професия.

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

Споделете:
Търсене
Skip to content