Образователната институция се инспектира веднъж на всеки пет години. В случай, че оценката от последната извършена инспекция е незадоволителна, нова инспекция се извършва в срок от шест месеца до една година.