Търсене

С П И С Ъ К на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „главен инспектор“ – 1 (една) щатна бройка в административно звено – дирекция „Инспектиране“ (ДИ) в Националния инспекторат по образованието (НИО)

С П И С Ъ К на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „главен инспектор“ – 1 (една) щатна бройка в административно звено – дирекция „Инспектиране“

обучение за външни инспектори

Уважаеми кандидати, Във връзка с чл. 6, ал. 3, т. 11 и чл. 14, т. 3 от Правилника за устройството и функциите на Националния инспекторат

КОНКУРС „ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО“

Националният инспекторат по образованието (НИО) е ключова организация с принос към процеса на осигуряване на качеството на образованието в системата на предучилищното и училищното образование.

Обучение за външни инспектори

Уважаеми кандидати, В изпълнение на чл. 15, ал. 2 от Правилника за устройството и функциите на Националния инспекторат по образованието, ОБЯВЯВАМ обучение за външни инспектори

Търсене
Споделете:
Skip to content