Обучение за външни инспектори се организира от директора на НИО.

В срок до 1 август на съответната година на интернет страницата на НИО директорът публикува обявление за провеждане на обучение за външен инспектор.