Търсене

КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В БЪРЗОПРОМЕНЯЩА СЕ СРЕДА – СПОДЕЛЕНИ РЕШЕНИЯ

В научния панел на НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ: КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В БЪРЗОПРОМЕНЯЩА СЕ СРЕДА – СПОДЕЛЕНИ РЕШЕНИЯ, събитието по дейността на МС в Четвъртия Национален план за участието на Р. България в глобалната инициатива „Партньорство за открито управление“ , Мярка № 14 „Форуми за публично обсъждане на Рамка за инспектиране на качеството в образованието със заинтересованите страни: представители на професионалната общност, научните среди, национално представените родителски и неправителствени организации“ бяха споделени ключови моменти в оценката на качеството на училищното образование през призмата на институционалния и  професионален поглед – „Инспектирането като инструмент за осигуряване на качеството на образованието“, д-р Анелия Андреева, директор на НИО Инспектирането – инструмент за осигуряване на качеството НИО. НИО. Оценяването да е диалог, а не контрол и да е функция на споделено управление – презентация проф. Татяна Томова, СУ „Св. Кл. Охридски“. Д-р Мария Брестничка, експерт и изследовател сподели каква е степента на удовлетвореност на родители и ученици, резултати от  проучване на Националната мрежа за децата, проведено 2023 г. Експертен поглед отвън бе презентацията на Стефан Лазаров върху проучването на фондация „Заедно в час“ „Сравнителен анализ и добри практики на системите за оценка на качеството на училищното Образование“

Споделете:
Търсене
Skip to content