Търсене

КАЧЕСТВО И РЕГУЛАТОРНА РАМКА НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ГРИЖИТЕ ЗА ДЕЦА (УСЛУГИ ЗА РАННА ВЪЗРАСТ)- Р. ИРЛАНДИЯ

Министърът по въпросите на децата и младежта, Р. Ирландия, публикува Регламенти от 2016 г. за Закона за грижите за деца от 1991 г. (Услуги за ранна възраст) и Изменение на Регламентите на 4 май и 30 декември 2016 г. съответно. Тези преразгледани разпоредби, основаващи се на част 12 от Закона за агенцията за детето и семейството от 2013 г., предвиждат включването на услуги в училищна възраст в определението за ранна възраст и също така засилват правомощията на инспектората. Тези документи промениха начина, по който се регулират услугите за ранна възраст в Ирландия.

Предлагаме на Вашето внимание рамков документ интерпретацията на Инспектората за ранно детско развитие и грижа в Ирландия (Tusla) съответсвие с разпоредбите на Закона за грижите за деца от 1991 г. (услуги за ранна възраст).  Тези изисквания се основават на най-добрите доказателства, извлечени от национални и международни източници на рецензирана, публикувана и непубликувана литератураотносно най-добрите практики в инспекцията и услугите за ранна възраст.

Документът е разработен, за да изложи по ясен начин изискванията за законово съответствие с разпоредбите за регистрирани услуги, на заинтересовани страни и родители или настойници. Той също така информира начина, по който ще бъдат извършени инспекциите.  4566-TUSLA_QRF_DAY_CARE_LR

Споделете:
Търсене
Skip to content