Търсене

КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ГРИЖИТЕ В РАННА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ

Националният инспекторат по образованието е поканен да вземе участие в проект “Създаване на национална рамка за качество на образованието и грижите в ранна детска възраст” REFORM/SC2020/059. Представянето на проекта направи на началната среща на 08.10. 2020 г. в МОН г-н Филип Гунев, член на консултантския екип по проекта, ICF.

Цел на проекта: да подкрепи българските власти при въвеждане на национална рамка за качество на образованието и грижите в ранна детска възраст

На срещата беше представен набор от принципи за Европейската рамка за качество. Една рамка трябва да:

  • се фокусира върху нуждите на малките деца и техните семейства;
  • се фокусира върху петте измерения на качеството – достъп, работна сила, учебна програма, наблюдение и оценка, управление и финансиране;
  • включва десет позиции, отнасящи се до повишаването на качеството ;

Във формата на видеовръзка приветствия към участниците отправиха г-жа Карина Ангелиева, заместник-министър на образованието и науката, г-н Тома Прицков, ГД “Подкрепа за структурни реформи”, Европейска комисия. Преглед на Европейската рамка  за качество в  образованието и грижите в ранна детска възраст направи Кийт Брумфит, член на консултантския екип по проекта, ICF. Отношение по въпросите за необходимостта от създаване на рамка за качество взеха г-жа Евгения Костадинова, директор и г-жа Ваня Трайкова, държавен експерт в дирекция СПУО на МОН. Състоялата се във втората част дисскусия по темата за релевантността на рамката за качество беше модерирана от г-жа Иванка Шалапатова, член на консултантския екип по проекта, ICF.

Директорът на НИО д-р Андреева коментира основните предизвикателства пред разработването на рамката и пътищата за преодоляването им,  като предложи конкретни действия на НИО като принос за реализацията на проекта.

 

Споделете:
Търсене
Skip to content