Търсене

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР” В ДИРЕКЦИЯ „ИНСПЕКТИРАНЕ“ ПРИ НАЦИОНАЛНИЯ ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО

На основание чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители Националния инспекторат по образованието публикува информация за класирането на кандидатите за длъжността „главен инспектор” в дирекция „Инспектиране“ при Националния инспекторат по образованието

 Първо място – Весела Политова

Споделете:
Търсене
Skip to content