Търсене

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР”

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР” В ДИРЕКЦИЯ „ИНСПЕКТИРАНЕ“ ПРИ НАЦИОНАЛНИЯ ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО /ПУБЛ. НА 16.05.2024 Г./

На основание чл. 47 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители конкурсната процедура за длъжността „главен инспектор” в дирекция „Инспектиране“ при Националния инспекторат по образованието приключва без класиране, тъй като явилият се кандидат не се представи успешно.

Споделете:
Търсене
Skip to content