Търсене

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ИНСПЕКТОР” В ДИРЕКЦИЯ „ИНСПЕКТИРАНЕ“ ПРИ НАЦИОНАЛНИЯ ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО

На основание чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители Националния инспекторат по образованието публикува информация за класирането на кандидатите за длъжността „старши инспектор” в дирекция „Инспектиране“ при Националния инспекторат по образованието.

Първо място – Ина Василева

Споделете:
Търсене
Skip to content