Търсене

КОНКУРС ЗА ЕКСПЕРТНИ ДЛЪЖНОСТИ В НИО за заемане на длъжността „Главен инспектор“ в дирекция Инспектиране“ до 08.01.2028 г. или до завръщане на титуляра – 1 бр.

Националният инспекторат по образованието обявява конкурс за експертни длъжности І. За заемане на длъжността „главен инспектор“ в дирекция „Инспектиране“ до 08.01.2028 г. или до завръщане

КОНКУРС ЗА ЕКСПЕРТНИ ДЛЪЖНОСТИ В НИО – „Главен инспектор“ в дирекция Инспектиране“ – 1 бр.

Националният инспекторат по образованието обявява конкурс за експертни длъжности І. За длъжността „главен инспектор“ в дирекция „Инспектиране“ – 1 щатна бройка Минимални и специфични изисквания

КОНКУРС ЗА ЕКСПЕРТНИ ДЛЪЖНОСТИ В НИО – „старши инспектор“ в дирекция „Инспектиране“ – 1 бр.

Националният инспекторат по образованието обявява конкурс за експертна длъжност І. За заемане на длъжността „Старши инспектор“ в дирекция „Инспектиране“ – 1 щатна бройка Минимални и

С П И С Ъ К на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „главен инспектор“ – 2 (две) щатни бройки в административно звено – дирекция „Инспектиране“ (ДИ) в Националния инспекторат по образованието (НИО)

С П И С Ъ К на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „главен инспектор“ – 2 (две) щатни бройки в административно звено – дирекция

Търсене
Споделете:
Skip to content