Търсене

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ „ДИРЕКТОР“ НА ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО ОСИГУРЯВАНЕ“ В НАЦИОНАЛНИЯ ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО

І. Изисквания за заемане на длъжността 1.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността: – да отговаря на изискванията по чл.7

Списък за допуснати и недопуснати кандидати за обявените една конкурсна длъжност „Държавен инспектор” и шест конкурсни длъжности „Главен инспектор” в дирекция “Инспектиране” – Национален инспекторат по образованието (НИО)

Списък за допуснати и недопуснати кандидати за обявените една конкурсна длъжност „Държавен инспектор” и шест конкурсни длъжности „Главен инспектор” в дирекция “Инспектиране” – Национален инспекторат

ОБЯВЯВА КОНКУРСИ ЗА ЕКСПЕРТНИ ДЛЪЖНОСТИ

І. За длъжността “Държавен инспектор” в дирекция “Инспектиране” 1.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността: – да отговаря на изискванията по чл.7 от Закона

Търсене
Споделете:
Skip to content