Търсене

КОНКУРС „ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО“, ВТОРО ИЗДАНИЕ – 2023 г.

Конкурс „Знак за качество“, второ издание – 2023 г.

Класиране

Ежегодният конкурс „Знак за качество“ е инициатива на Националния инспекторат по образованието, която има за цел да отличи детски градини или училища, получили оценка „Много добра“ в трите области на инспектиране – „Образователен процес“, „Управление“, „Институционална среда“ и да популяризира добри практики за непрекъснатото повишаване и постигане на устойчивост на качеството на образованието.

През 2023 г. бе проведено второто издание на конкурса, като от 25 допуснати до участие своите формуляри са подали 10 училища. В категория „Образователен процес“ са постъпили 5 кандидатури. В категория „Управление“ са подадени 4 кандидатури. В категория „Институционална среда“ е представена една кандидатура.

Училищата сами са избрали в коя от трите категории да участват.

Назначената от директора на Националния инспекторат по образованието комисия, включваща вътрешни и външни инспектори, оцени с консенсус и класира представените кандидатури. Скалата за оценяване включва критерии за оценка на административното съответствие и качеството на кандидатурата. Максималният допустим брой точки е 140, който се получава като сума от точките към критериите за оценка. Според регламента на конкурса в съответната област на инспектиране се класира едно училище, получило най-голям брой точки, а останалите се подреждат в низходящ ред.

В конкурса „Знак за качество“ за учебната 2022/2023 година класираните училища по категории са следните:

  • Категория „Образователен процес“ – Частна професионална гимназия по дигитални науки „СофтУни Светлина“, гр. София, със 106 точки;
  • Категория „Управление“ – – 81 Средно училище „Виктор Юго“, гр. София, със 123 точки.

В категория „Институционална среда“ няма класиран кандидат, тъй като единствената кандидатурата е оценена с 63 точки и не допринася за постигане на целите на конкурса.

Предстои връчването на плакети за отличените участници на официална церемония.

Споделете:
Търсене
Skip to content