Търсене

КОНКУРС „ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО“ – КЛАСИРАНЕ

Ежегодният конкурс „Знак за качество“ е инициатива на Националния инспекторат по образование, който има за цел да отличи институции от системата на предучилищното и училищното образование с оценка „Много добра“ в една или повече от областите на инспектиране:  „Образователен процес“, „Управление“, „Институционална среда“ и да популяризира ефективни модели за подкрепа на непрекъснатото повишаване и постигане устойчивост на качеството на образованието. Областите на инспектиране са определени като категории за участие в конкурса, а всяка институция участва в конкурса с отделен формуляр за всяка от категориите за които кандидатства.

През учебната 2021/2022 година качеството на образование бе оценено в 148 училища. В област „Образователен процес“ девет от тях получиха качествена оценка „Много добра“, в област „Управление“ оценените с максималната оценка са 32, а в област „Институционална среда“ – 29. Осем от инспектираните институции са получили максимална оценка на качеството и в трите области на инспектиране.   

Назначена от директора на Националния инспекторат по образование комисия, включваща вътрешни и външни инспектори, оцени и класира по низходящ ред представените кандидатури. В конкурса участваха 9 училища или 28,13% от допустимите кандидати, като в шест от тях качеството на образование е много добро и в трите области за инспектиране. До оценяване не беше допуснато едно от училищата, попълнило общ формуляр за участие в предвидените категории, поради невъзможност да се диференцират добрите постижения по всяка отделна област.

Скалата за оценяване включваше критерии за оценка на административното съответствие и качеството на кандидатурата. Комисията с консенсус попълни формуляр за оценка на всяка кандидатура във всяка от категориите за участие. Максималният допустим брой точки е 160, който се получава като сума от точките към критериите. Според регламента на конкурса в съответната област на инспектиране се класира едно училище, получило най-голям брой точки, а останалите се подреждат в низходящ ред.

В конкурса „Знак за качество“ за учебната 2021/2022 година класираните на първо място училища по категории са следните:

  •    Категория „Образователен процес“ – Математическа гимназия „Доктор Петър Берон“, град Варна със 150 точ   
  •   Категория „Управление“ – Природоматематическа гимназия „Яне Сандански“, град Гоце Делчев със 155 точки.
  •     Категория „Институционална среда“ – Първо основно училище „Свети Свети Кирил и Методий“, град Гоце Делчев със 122 точки.

 Конкурсните разработки на първите три училища във всяка категория ще бъдат публикувани в рубриката „ Добри практики“ на сайта на НИО.  Предстои връчването на отличителните плакети в трите категории на официална церемония.

Всички резултати на участниците в конкурса : Класиране Знак за качество

 

 

 

Споделете:
Търсене
Skip to content