Търсене

КОНКУРС „ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО“ ОБЛАСТ „ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС“ – ВТОРО МЯСТО

НЕВРОКОПСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ ДИМИТЪР ТАЛЕВ“, ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Мотивите за да кандидатстваме в конкурса са следните:

ü       Качеството на образованието, което получават нашите ученици, превръщайки  ни в най- желаното училище в община Гоце Делчев и района.

ü       Постиженията и отличията на възпитаници на НПГ „ Димитър Талев“ на национални конкурси и състезания, свързани както с професионалната , така и с общообразователната подготовка.

ü     Реализираните възможности за споделяне на  нашия опит и добри практики с други училища и образователни институции и придобити такива, които прилагаме с цел подобряване и обогатяване на процеса.

ü     Качеството на предлаганите от нас общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие и по нататъшна реализация на учениците е с обхват от ученици с образователен дефицит до ученици с изявени дарби и интерес.

Не на последно място високата , независима оценка от проведената през учебната 2021/2022година инспекция от Националния инспекторат по образованието

Споделената добра практика за високо качество в образователния процес виж тук: образователен процес Неврокопска професионална гимназия

 

Споделете:
Търсене
Skip to content