Търсене

КОНКУРС „ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО“ ОБЛАСТ „ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС“ – ПЪРВО МЯСТО

МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“, гр. Варна

Математическа гимназия “Д-р Петър Берон” е училище с дългогодишна история, доказало многократно водещото си място в  развитието на образованието. To e модел за съвременно училище, подготвящо мотивирани, отговорни, активни млади хора, реализиращи се в приоритетни за страната сфери, представящи България на международни състезания и конкурси. Акцент в обучението са STEM направленията и развитието на ключовите компетентности на учениците. Професионализмът, нестихващият ентусиазъм и колективният дух в Гимназията, активното сътрудничество между училищните общности създават екосистема, подкрепяща изключителните резултати на национално и международно ниво.

Знакът за качество ще валидира тези резултати и ще даде възможност за популяризиране на ефективни образователни модели от гимназията

Споделената добра практика: МГ_Образователен_процес

 

Споделете:
Търсене
Skip to content