Търсене

КОНКУРС „ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО“ ОБЛАСТ „ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС“ – ТРЕТО МЯСТО

ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Първо ОУ е първото иновативно основно училище в областта. В училището се провежда образователен процес на  високо ниво. Налице е отлично екипно взаимодействие между членовете на цялата училищна общност. Учителите и учениците имат свободата да прилагат иновации в учебния процес, да експериментират и да творят. Създадена е позитивна, подкрепяща училищна култура. Споделяме общи правила и ценности, водени от основната цел – предоставяне на качествено образование. Родителите са наши активни партньори и влизат в учебния час като  лектори и/или гости.

Добрата практика за устойчиво предоставяне на високо качество в образователния процес е споделена тук: образователен процес-Първо основно училище „Св. Св. Кирил и Методий

 

Споделете:
Търсене
Skip to content