Търсене

КОНКУРС „ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО“

Националният инспекторат по образованието (НИО) е ключова организация с принос към процеса на осигуряване на качеството на образованието в системата на предучилищното и училищното образование. За втора поредна година НИО ще проведе конкурса „Знак за качество“, чрез който ще популяризира ефективни модели за осигуряване на качество на образованието.

Качеството на образованието е съвкупност от характеристики на образователния процес, които водят до реализация на целите и политиките, свързани с: 

  • нивото на знания, умения и компетентности на учениците;
  • степента на развитие на личностните качества и социалните компетентности;
  • удовлетвореността на потребностите на обществото, родителите и учениците“

 

Ще бъде присъдена награда – плакет за училищен модел за осигуряване на качество на образованието в категориите: „Образователен процес“, „Управление“ и „Образователна среда“.

Номиниране за участие в конкурса имат инспектирани през учебната 2022/2023 г. училища, (Приложение 1) които са:

  1. получили оценка „много добра“ в трите области за инспектиране;
  2. попълнили и изпратили формуляр за участие в срок до 23 юни 2023 г. на следния електронен адрес: info@nio.government.bg.

Всеки от участниците може да кандидатства само в една категория на конкурса. По преценка на участника може да се изпращат подходящи снимки, клипове, презентации, модели, разработки и др., с които убедително да се представи високото качеството на образованието, предоставяно от училището.

Комисия от ръководители на инспектиращи екипи (вътрешни и външни инспектори), ще разгледа кандидатурите и ще класира първите три училища във всяка категория.

Всички кандидатури ще бъдат публикувани на интернет страницата на НИО.

Награждаването ще се състои в началото на учебната 2023/2024 година.

 

Приложение: 1. Списък на номинираните училища за участие;

  1. Формуляр за кандидатстване в конкурса

 

Споделете:
Търсене
Skip to content