Търсене

Конкурс “Знак за качество”

За подкрепа, непрекъснато повишаване на качеството на образованието и популяризиране на ефективни модели в училище Националният инспекторат по образованието поставя началото на ежегодния конкурс „Знак за качество“.
Право на участие в конкурса имат инспектирани през учебната 2021/2022 г. училища, които са:

  • получили оценка „много добра“ поне в една от областите за инспектиране;
  • попълнили и изпратили формуляр за участие в срок до 31 юли 2022г. на електронен адрес: info@nio.government.bg.

Ще бъде присъдена награда – плакет в категориите: „Образователен процес“, „Управление“ и „Образователна среда“.

Информация за условията на конкурса и документи:

Обява 

Формуляр за кандидатстване

 

Споделете:
Търсене
Skip to content