Търсене

МОБИЛНОСТИ ПО ПРОЕКТ 2021-1-BG01-KA122-ADU-000030585 „КАЧЕСТВО НА ИНСПЕКТИРАНЕ ЧРЕЗ КАЧЕСТВО НА ОБУЧЕНИЕТО ЗА ИНСПЕКТОРИ“

В периода 10 юли 2022 г. – 15 юли 2022 г., четирима служители от Националния инспекторат по образование посетиха град Реус, Испания по проект 2021-1-BG01-KA122-ADU-000030585 „Качество на инспектиране чрез качество на обучението за инспектори“ (Quality Inspections trough Quality of Inspectors’ s Training – QIQIT) по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Образование за възрастни“. Те участваха в краткосрочни обучения, проведени от DOMSPAIN SLU, Реус, Испания, по две теми:

            „Digital Tools for Adult Learners how to integrate Digital Tools in Adult Education“/ „Дигитални инструменти при ученето за възрастни. Как да бъдат интегрирани дигитални инструменти в обучението за възрастни“.

            „Adapting to the New Education Paradigm in times of transformational changes posed by COVID19“/ „Адаптиране към новата образователна парадигма във времена на трасформационни промени, причинени от COVID – 19“.

 

Резултати от мобилности по проект 2021-1-BG01-KA122-ADU-000030585 – НАЦИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО (government.bg)

 

Споделете:
Търсене
Skip to content