Търсене

На вниманието на кандидатите за включване в обучение за външни инспектори през учебната 2019/2020

Уважаеми кандидати,

В резултат на работата на комисията, назначена със Заповед № РД-08-32/ 04.06.2019 на директора на Националния инспекторат по образованието Ви информирам, че няма недопуснати кандидати.

Информация за разпределението по групи и графика на обучението ще бъдат публикувани на интернет страницата на НИО през м. септември 2019 г.

Благодаря за проявения интерес и пожелавам ползотворна почивка!

д-р Анелия Андреева

Директор на Националния инспекторат по образованието

Споделете:
Търсене
Skip to content