Търсене

С П И С Ъ К на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „главен инспектор“ – 2 (две) щатни бройки в административно звено – дирекция „Инспектиране“ (ДИ) в Националния инспекторат по образованието (НИО)

С П И С Ъ К на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „главен инспектор“ – 2 (две) щатни бройки в административно звено – дирекция

ЧЕСТИТ ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ!

Честит Ден на народните будители! Поклон към всички будители на възраждащия се национален дух, стремеж към образование и книжовност! България е вероятно единствената държава в

Механизъм за информиране на регионалните управления на образованието за резултатите от проведените от Националния инспекторат по образованието инспекции

В изпълнение на Приоритет 3. „Сътрудничество и партньорство за осигуряване на по-високо качество“ и Специфична цел 3.1. „Разширяване на партньорството с институциите от системата на

Представяне на проект №2020-1-BG01-KA104-078627 на Национален инспекторат по образованието, програма Еразъм+, ключова дейност 1

На работно съвещание на дирекция “Инспектиране” беше представен одобрения проект Качествена подготовка и позитивно взаимодействие в процеса на инспектиране, №2020-1-BG01-KA104-078627 на Национален инспекторат  по образованието по програма Еразъм+,

Бюджет на НИО за 2020

В изпълнение на мерките от Плана за подобрение  по CAF публикувам бюджета на НИО за 2020 г. BudgetDetails_НИО

Търсене
Споделете:
Skip to content