Търсене

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

В рамките на дейността на Министерски съвет в Четвъртия Национален план за участието на Р. България в глобалната инициатива „Партньорство за открито управление“,  мярка №

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ REACT

Националният инспекторат по образованието участва в заключителна конференция  по проект REACT, Agreement. 621522-EEP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN, програма Еразъм+ ( Пътища на реципрочен майевтичен подход, подобряващи критичното мислене). Срещата

Споделете:
Skip to content