Търсене

НОВОТО ИНСПЕКТИРАНЕ НА ИНСТИТУЦИИТЕ И РОЛЯТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ УПРАВЛЕНИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ПРОЦЕСА

На проведената на 13. ноември в гр. София работна среща на министър Красимир Вълчев с Регионалните управления на образованието директорът на Националния инспекторат по образованието д-р Анелия Андреева представи визията за развитието на НИО и взаимодействието между процеса на инспектиране и процеса на контрол и методическа подкрепа от РУО.

Акцент в изнесената презентация представляваше очакваното взаимодействие на двете институции. Националният инспекторат по образованието  ще изпраща информация на съответното Регионално управление за необходимата методическа подкрепа на инспектираната образователна институция. Какви конкретни мерки за повишаване на резултатите на училището или детската градина ще се предприемат – ще планират съвместно РУО и директорите.

Националният инспекторат по образованието към Министерски съвет очаква позитивни взаимоотношения и професионално партньорство с Регионалните управления на образованието в предстоящия процес на инспектиране.

 

Споделете:
Търсене
Skip to content