В периода октомври-декември 2020 г Националният инспекторат по образованието инспектира 65 детски градини и училища. При подбора на детските градини и училищата за провеждане на инспекция бе приложен териториалният принцип – инспектираните институции се намират в София-област.

При провеждането на инспекциите за периода октомври – декември 2020 г. бе приложен комбинираният модел, при който подготвителният и заключителният етап протичат изцяло в електронна среда, а в същинския етап инспектиращият екип посещава в един ден детската градина/училището, наблюдава цялостната институционална среда и педагогически ситуации/учебни часове. Провеждането на структурираните срещи с представители на учениците, родителите, педагогическите специалисти и екипа за управление се осъществи в електронна среда

Общата оценка на качеството на образованието в инспектираните детски градини и училища е добра 3,17. Средната обща оценка в област за инспектиране “Образователен процес” е добра 3,15, а в област “Управление на институцията” – добра 3,20.

Обобщена информация за оценките и насоките по области за инспектиране за периода октомври-декември 2020 може  да намерите тук обобщени резултати инспекции окт.-дек. 2020

Споделете:
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status