Търсене

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ ИНСПЕКЦИИ – М. ОКТОМВРИ – М. ДЕКЕМВРИ 2020

В периода октомври-декември 2020 г Националният инспекторат по образованието инспектира 65 детски градини и училища. При подбора на детските градини и училищата за провеждане на инспекция бе приложен териториалният принцип – инспектираните институции се намират в София-област.

При провеждането на инспекциите за периода октомври – декември 2020 г. бе приложен комбинираният модел, при който подготвителният и заключителният етап протичат изцяло в електронна среда, а в същинския етап инспектиращият екип посещава в един ден детската градина/училището, наблюдава цялостната институционална среда и педагогически ситуации/учебни часове. Провеждането на структурираните срещи с представители на учениците, родителите, педагогическите специалисти и екипа за управление се осъществи в електронна среда

Общата оценка на качеството на образованието в инспектираните детски градини и училища е добра 3,17. Средната обща оценка в област за инспектиране “Образователен процес” е добра 3,15, а в област “Управление на институцията” – добра 3,20.

Обобщена информация за оценките и насоките по области за инспектиране за периода октомври-декември 2020 може  да намерите тук обобщени резултати инспекции окт.-дек. 2020

Споделете:
Търсене
Skip to content