Търсене

ОБРАТНА ВРЪЗКА ОТ ИНСПЕКТИРАНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА за 2020/2021 учебна година

След осъществяването на инспекциите за учебната 2020/2021 година е проведено анонимно допитване до всички директори на детски градини и училища, участвали в инспектирането. Попълнени са 102 анкети (78,46%).  Анкети са изпратени на 2 571 педагогически специалисти, като попълнените са    1 263 (49,13%). Проведено  е анонимно допитване до 21 483 ученици, като само 2 230 са попълнили анкетите (10,38). До 26 547 родители са изпратени анкетни формуляри, но са попълнени от едва 2 666 родители (10,04%).

За 52 директори (51%) цялостната оценка на инспектиращия екип за качеството на предоставяното от детската градина/училището образование е обективна, за 40 (39%) по-скоро е обективна, за 7 (7%) по-скоро не е обективна,  трима директори (2%) изразяват мнение, че тя изобщо не е обективна.

Процесът на инспектиране и резултатите от проведената инспекция мотивират 83% от директорите за по-нататъшната им дейност, докато това се отнася до 58 % от педагогическите специалисти. Само 6 директори (6%) смятат, че външната оценка на качеството на образованието не  е мотивиращ фактор, 12% от педагогическите специалисти споделят това мнение. 11% от директорите не могат да преценят въздействието на инспекцията върху тяхната работа, докато цели 30% от педагогическите специалисти не възприемат оценката и насоките от инспекцията като мотивиращ фактор.

Родителите смятат, че в резултат на инспекцията са настъпили подобрения в образователния процес, учениците смятат, че се е подобрило поведението им и дисциплината като цяло, станали са по-отговорни. Някои ученици застъпват тезата, че нищо драстично не се е случило, но се е подобрила комуникацията между ученици, учители и директор. Поставят се повече задачи, които трябва да се изпълняват чрез работа по групи, повишила се е хигиената и мерките за безопасност, дори посочват, че в столовата се готвят по-вкусни ястия.

Пълните резултати от проведеното допитване може да намерите тук обратна връзка за качеството на инспектиране

 

Споделете:
Търсене
Skip to content